Con Zelo 04

Senna Houtenbos

Job Vennink

Zeb Stoop

Anton Hessing

Dave Bezuijen

Sil de Haan

Geert Jonker

Boyd Boekel

Flip Schuijt

Begeleider: Kai de Leeuw

Sponsor: Stoop Groenvoorzieningen