Op maandag 31 oktober zijn alle leden en belangstellenden uitgenodigd voor de Jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering, ALV). De aanvang is om 20.00 uur in de kantine van Sportpark de Groet.

Alle leden hebben per e-mail een uitnodiging gehad. Heb je deze gemist, dan is dit bericht als uitnodiging te beschouwen.

Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 30 oktober, 20.00 uur (24 uur voor de vergadering) melden bij de voorzitter. Alle aftredende zittende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld (te weten: Erwin Dam, Natas Veldman, Frank van Polen).

Graag tot de 31e,

Bestuur vv Con Zelo

Door Erwin Dam