De verlenging van de coronamaatregelen maken het houden van de Nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw niet mogelijk, dus ook bij de aanvang van 2022 hebben we geen Nieuwjaarswedstrijd met aansluitende feestmiddag. We hebben nog zo lang mogelijk gezocht naar mogelijkheden, maar helaas zijn de maatregelen te streng om er een gezellige dag van te maken.

We houden de ontwikkelingen verder nauwgezet in de gaten en hopen in het voorjaar alsnog een bijeenkomst te kunnen houden, waar we ook weer de nodige mensen in het zonnetje kunnen zetten. Dat lukt nu immers al twee jaar niet (volledig).
Ook gaan we de onthulling van de nieuwe trapwand anders vormgeven, want ook die hadden we graag op 9 januari gepresenteerd. Binnenkort hoor je hier meer over, want deze wand gaan we natuurlijk wel zo snel mogelijk in gebruik nemen.

Rest ons een ieder hele fijne feestdagen te wensen en wederom op naar een sportief weerzien op of rond de velden. Blijf gezond!

Namens het bestuur,

Erwin Dam
Voorzitter

Door Bestuur